Ogłoszenia - 24 Niedziela Zwykła - 11.09.2022

 1. Dziś przypada 24 niedziela zwykła. Jeśli chcemy doświadczyć Bożego Miłosierdzia winna obudzić się w nas postawa syna marnotrawnego, pragnienie powrotu aby otrzymać Boże przebaczenie. To jednak łączy się z uznaniem i wyznaniem swoich grzechów. Boże przebaczenie nie jest tolerowaniem zła ale ma prowadzić do życia w wolności Dziecka Bożego.
 2. Rozpoczynamy Tydzień Wychowania. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 3. Z kalendarza liturgicznego:
 4. We wtorek 13 września – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła.
 5. W środę, 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 6. W czwartek, 15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
 7. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne dni za dzieci, młodzież
  i wychowawców.
 8. W piątek,16 września – wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cyryla, biskupa. Modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.
 9. W sobotę 17 września o godzinie 12:00 zapraszamy na Mszę Świętą z udziałem kolegów rocznikowych naszego ks. Proboszcza z okazji przeżywania Jubileuszu 30 lat święceń kapłańskich. Tego dnia odbędzie się również diecezjalna pielgrzymka rodzin oraz wspólnot Domowego Kościoła do Kalwarii Zebrzydowskiej. Natomiast na godzinę 9:00 zapraszamy wszystkich chorych, samotnych i starszych parafian na Mszę Świętą w ich intencji.
 10. W przyszłą niedzielę 18 września obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiarom do puszek wspieramy Radio Anioł Beskidów, natomiast kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na remont naszego kościoła.
 11. Dziękujemy serdecznie panom Darkowi Wawrzyczkowi oraz Joachimowi Krawczykowi za skoszenie trawy wokół kościoła i probostwa przed uroczystościom odpustową w naszej Parafii.
 12. W zakrystii do nabycia kalendarze na rok 2023 z obrazami biblijnymi sławnych malarzy
  w cenie 10zł za sztukę.
 13. Ze względu na uszkodzenie głównego dzwonu na naszym kościele do czasu naprawy przyzywać na Mszę Świętą będzie nas drugi mały dzwon – sygnaturka.
Góra

stat4u